Wykaz czempionów i wiceczempionów XVII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Minikowo 7-8 maja 2016r. króliki

Króliki

Czempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Królik rasy Belgijski Olbrzym

Waldemar Wejnerowski, zam. Koronowo

2.

Królik rasy Francuski Baran

Paweł Wiśniewski, zam. Pruszcz Bagienica

3.

Królik ras średnich

Mariusz Chmiel, zam. Mrocza

Wiceczempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Królik rasy Belgijski Olbrzym

Ireneusz Płowens, zam. Magronin

2.

Królik rasy Francuski Baran

Piotr Kozłowski, zam. Łochowo

3.

Królik ras średnich

Piotr Dydak, zam. Toruń

 

 

 

V.  Drób ozdobny

Czempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Kury ozdobne

Tomasz Michalik, zam. Trzęsacz

2.

Drób ozdobny

Anna Roszewska, zam. Brodnica Karbowo

3.

Ptaki amatorskie

Stanisław Perenc, zam. Ciele

Wiceczempiony

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Kury ozdobne

Andrzej Lenarczyk, zam. Owińska

2.

Drób ozdobny

Bartłomiej Kaszyński, zam. Rzadkwin