Spotkanie szynszylarzy w Mroczy

15 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie przeznaczone dla hodowców szynszyli na fermie w Mroczy u Państwa Marek. Spotkanie było zorganizowane przez Pana Janusza Wojciechowskiego i Annę Mońko z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Omówiona została ocena fenotypu szynszyli według obowiązującego wzorca przez Panią Agnieszkę Brzezińską z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, która na co dzień zajmuje się oceną zwierząt futerkowych na fermach hodowlanych. W ocenie brana jest pod uwagę wielkość i budowa zwierzęcia, typ barwny, czystość barwy okrywy włosowej, jakość okrywy włosowej i pas brzuszny. Wzorcem objęte są 3 odmiany szynszyli – standard – najpowszechniejsza, czarna aksamitna oraz beżowa. Pozytywna ocena wpływa na prestiż zwierzęcia i podczas wystaw najwyżej punktowane okazy są nagradzane a w połączeniu z doświadczeniem podczas skórowania daje dodatkowe źródło dochodu i wysokie ceny za skóry na giełdzie. Takim doświadczeniem może pochwalić się Pan Mirosław Plewacki, który dzięki swoim sprawdzonym sposobom potrafi uzyskać bardzo dobrze oczyszczone i oprawione skóry szynszyli. Można śmiało powiedzieć, że jest to misterna sztuka wymagająca dokładności i opanowania, wielu prób i błędów które po pewnym czasie doprowadzają do perfekcji w swoim fachu. Samo skórowanie jest tylko jednym z etapów obróbki skóry, kolejnymi są wyłuskanie tuszki, mizdrowanie i formowanie.

Jest do dobra okazja dla hodowców którzy rozpoczynają swoją przygodę z hodowlą, doświadczeni hodowcy chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami oraz wiedzą na temat szynszyli. W tej grupie hodowców panuje bardzo przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym wsparciu i komitywach, które doprowadzają do wspólnego sukcesu ponieważ wszyscy hodowcy mają jeden cel i dzięki temu Polska może pochwalić skórami bardzo wysokiej jakości na giełdach międzynarodowych. Podczas oprowadzania na fermie hodowcy mogli swobodnie rozmawiać na tematy praktyczne takie jak rodzaj oświetlenia czy panujące warunki na fermie, temp., wilgotność, rodzaj użytej karmy czy gryzaków. Wszystko to składa się na ostateczny sukces podczas sprzedaży. Wiadome jest, że istnieje wielu przeciwników tego typu hodowli jednak należy pamiętać, że od wielu lat ta gałąź przemysłu istnieje i niestety jest przedstawiana w negatywnym świetle. Pokazywane są często fermy zaniedbane lub pojedyncze niedopatrzenia które nie powinny mieć miejsca u porządnego i szanującego się hodowcy, który dba o swoje zwierzęta. Każde ze zwierząt gospodarskich kończy swój los w ten sam sposób, zadaniem hodowcy jest aby śmierć ta odbywała się w sposób szybki i humanitarny, jeśli chodzi o szynszyle tutaj też nie ma wyjątku. Dzięki uprzejmości Państwa Marek mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wspaniałym spotkaniu, dziękujemy bardzo i życzymy kolejnych sukcesów w hodowli i nie tylko.