Szkolenie drobiarskie w Przysieku 28.09.2017 r.

28 września 2017 r. w Przysieku odbyło się szkolenie - Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego. Pierwszy wykład pt. Kapłon jako alternatywny produkt polskiego drobiarstwa, poprowadził dr inż. Mirosław Banaszak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wnioski płynące z dyskusji i badań wskazują na to, że kapłony charakteryzują się większym udziałem tłuszczu śródmięśniowego – nośnika smaku. Posiadają drobniejsze włókna mięśniowe podnoszą wartość kulinarną. Właściwości zastosowanych rodów czy ras poddanych kapłonowaniu są różne – co przekłada się na konieczność doprecyzowania technologii wytwarzania (np. wiek uboju). Produkcja jest kosztochłonna i dyskusyjna. Pozyskiwany produkt jest niszowy lecz ekskluzywny, co przekłada się na cenę produktu. Cena żywca – około 60 zł/1 kg, cena mięsa 90 zł/1 kg (14,76 euro/kg).

Pani Izabela Smulska z Kujawsko-Pomorskiego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła zagrożenia związane z wysoce zjadliwą grypą ptasią, rozdane zostały informatory i ulotki związane z zasadami bioasekuracji.

Oprócz tego zaprezentowane zostały produkty firmy Dezenfex producenta mat dezynfekcyjnych. Maty te z czystym sumieniem polecamy ponieważ spisały się bez zarzutu podczas tegorocznych Targów Agro-Tech. Przeszło po nich kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przejechały samochody oraz przechodziły zwierzęta. Maty są nienaruszone i będą służyły na kolejnych targach i wystawach.

Prezentacja Dyrektora Biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj – Macieja Bujnika dotyczyła umów na dostawy towarów w świetle obowiązujących przepisów. Ponieważ dnia 7 lipca 2017 r. doszło do uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Poz. 1503). Omówiono wg prawa kim jest producent, kiedy potrzebna jest umowa, kiedy należy ją zawierać i jakie są jej formy. Za optymalną należy uznać sytuację, gdy rolnik zawiera umowę o dostarczanie produktów rolnych przed rozpoczęciem produkcji, gdyż może ocenić: czy jego produkty znajdą nabywcę i za jaką cenę. Nowe przepisy nie zakazują również aneksowania umów, również w odniesieniu do ceny. Jednak jeśli aneks byłby jednostronnie niekorzystny dla producenta rolnego, to nie można wykluczyć stwierdzenia jego nieważności na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego.

Organizatorami szkolenia byli: Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Do dyskusji na koniec szkolenia włączył się prezes Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, który pojawił się gościnnie w Przysieku. Zachęcał do jednoczenia się hodowców drobiu, zrzeszania się i przedstawił najbliższe plany Zrzeszeń. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym na szkolenie oraz wykładowcom, najbliższe spotkanie nt. drobiu grzebiącego odbędzie się w Minikowie w marcu. Zachęcamy do oglądania naszego kalendarium na stronie www.kpodr.pl