drób w liczbach 2016 r.

O tym, że Polska jest liderem w produkcji drobiu nie trzeba nikogo przekonywać.

Liczby mówią same za siebie. 

Pogłowie drobiu ogółem w całym rolnictwie na dzień 1 grudnia 2016 r. wynosiło: 148 864 044 sztuk (w tym drób kurzy 135 814 161 szt., w tym nioski, których udział wynosił 48 350 028 szt.) w czerwcu stan ten wynosił 187 774 680 sztuk (w tym drób kurzy 169 032 895 szt.).

W 2016 r. krajowa produkcja żywca drobiowego wzrosła w porównaniu do 2015 r. o 12,7%. W grudniu 2016 r. obsada drobiu kurzego na 100 ha użytków rolnych wynosiła 944,7 sztuk, w tym niosek – 336,3 sztuk w skali kraju.

W województwie kujawsko pomorskim stan na czerwiec wynosił 10 121 399 szt. (w tym drób kurzy 9 461 295 szt.) natomiast w grudniu stan ten wynosił 9 447 067szt. (w tym drób kurzy 8 981 046 szt.)

Import i export drobiu

EXPORT
[masa netto w kg]

lata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Łącznie

12 009 056

10 231 164

15 621 506

22 511 398

23 767 157

24 050 801

26 203 117

 

IMPORT
[masa netto w kg]

m-ce/lata

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Łącznie

41 126 541

56 717 075

51 024 546

70 053 152

88 261 725

96 530 937

96 307 865

 

Żródło: http://www.krd-ig.com.pl/, GUS