21-07-2017 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii na temat możliwości eksportu mięsa drobiowego i produktów drobiarskich z Polski do państw trzecich (wg stanu na 20 lipca 2017 r.)

1.Na podstawie uzgodnionych weterynaryjnych świadectw zdrowia, obecnie możliwy jest eksport mięsa drobiowego do następujących krajów trzecich: 
Albania, Algieria (produkty mięsne), Aruba, Azerbejdżan, Białoruś (poza województwami gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Curacao, Egipt, Gruzja, Hongkong (poza powiatami gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Liban, Macedonia, Mołdawia (poza województwami gdzie wystąpiły ogniska HPAI), Mongolia, Serbia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
2.Eksport z Polski nie może być prowadzony do: 
dla mięsa drobiowego i produktów:  Armenia, Chiny,  Federacja Rosyjska, Japonia, Korea, RPA, Tajlandia, Tajwan;
dla jaj wylęgowych i piskląt: Arabia Saudyjska, Armenia, Brazylia, Chiny, RPA, Tajlandia, Tajwan; 
dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych: Armenia, Japonia, RPA, Tadżykistan, ZEA* 
 
3.Zakaz eksportu z powodu HPAI wprowadziły:
RPA, Tajwan, Japonia, Korea, Chiny, Hongkong (powiaty), Mołdawia (województwa), Brazylia (pisklęta), Tajlandia, Białoruś (województwa), Federacja Rosyjska, Armenia, Kazachstan (województwa), Arabia Saudyjska (województwa), Katar, Filipiny, Macedonia (powiaty), Ukraina (województwa), Serbia (obszary), Angola
 
4.Wstrzymano certyfikację w wyniku zapisów świadectw zdrowia do:
Wietnamu, Algierii, Azerbejdżanu, Izraela (pisklęta). 
 
5.Zgodnie z art. 10.4.3 ust. 1 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE jeśli zakażenie wystąpiło u drobiu w państwie, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków to mogą one odzyskać status wolnych od tego zachorowania (w przypadku zakażeń wirusami grypy ptaków o wysokiej zjadliwości) trzy miesiące po zastosowaniu stamping out (w tym dezynfekcji wszystkich pomieszczeń dotkniętych zachorowaniem). W związku z powyższym w dniu 20 lipca 2017r. Polska odzyskała status kraju wolnego od HPAI. 
Do wszystkich państw, które wprowadziły restrykcje związane z grypą ptaków Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się z wnioskiem o zniesienie nałożonych restrykcji. 
 
6.Restrykcje importowe zniosły:
Kazachstan, Arabia Saudyjska, Katar, Filipiny, Macedonia, Ukraina, Serbia, Angola.
 
7.Otwieranie nowych rynków: 
•od lutego 2017 r. otwarty został rynek Bośni i Hercegowiny dla mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie
•w kwietniu 2017 r. władze indyjskie zaakceptowały świadectwo na mięso drobiowe (wymagana jest jednak wolność kraju od HPAI) 
•w maju 2017 r. odbyła się kontrola inspektorów singapurskich w celu otwarcia tamtejszego rynku dla polskiego mięsa drobiowego
•w czerwcu 2017 r. Egipt zatwierdził świadectwo dla eksportu piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych z Polski
 
* zakaz wprowadzony z powodu wykrycia zakażeń salmonellą
 
źródło - https://www.wetgiw.gov.pl