Konferencja ,,Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego”

27 lutego 2017 r. w Minikowie odbyła się konferencja ,,Nowoczesne rozwiązania w hodowli drobiu grzebiącego”. Jest to cykliczne wydarzenie, odbywa się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Głównym organizatorem jest ODR, a współorganizatorem Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. W konferencji biorą udział hodowcy niezrzeszeni, pracownicy naukowi z uczelni wyższych oraz zaangażowane firmy branżowe.

Pierwszym prelegentem był Jerzy Dymek - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który przedstawił zagrożenia związane z ptasią grypą i obecną sytuację panującą w województwie. Sytuacja epizootyczna w kraju i na świecie zmusza do zastosowania w gospodarstwach bioasekuracji i profilaktyki na fermach drobiu i w gospodarstwach rolnych. Obowiązujące wytyczne w czasie zagrożenia są restrykcyjne ale to jedyna możliwość aby zapobiec chorobie, która rozprzestrzenia sią w bardzo szybkim tempie. Ci którzy myślą, że sprawa ich nie dotyczy są w dużym błędzie, ich brak wyobraźni i wiedzy nt. konsekwencji wystąpienia choroby w gospodarstwie może doprowadzić do nieszczęścia swojego i sąsiadów. Do tej pory zostały wszczęte liczne postępowania związane z ograniczeniem ptasiej grypy: posiedzenia PCZK (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), liczne kontrole bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w zakresie HPAI. Przeprowadzono działania administracyjne związane z przesyłką drobiu z państw UE. Istotna jest odzież ochronna maty dezynfekcyjne, środki dezynfekcyjne, dostęp do sprzętu umożliwiającego załadunek zwłok. Wszystkie powiatowe inspektoraty weterynarii są wyposażone w kontenery plastikowe do gazowania niewielkich ilości drobiu. Powiatowi Lekarze Weterynarii przy okazji realizowanych kontroli ferm drobiu weryfikują możliwości pryzmowania pomiotu, w celu jego unieszkodliwienia na terenie fermy. Sytuacja epizootyczna oraz realizacja działań administracyjnych w województwie jest na bieżąco monitorowana za pośrednictwem codziennych raportów dotyczących zabezpieczenia epizootycznego, przekazywanych z PIW do WIW i do GIW. Powiatowi Lekarze Weterynarii opracowali analizę ryzyka wystąpienia HPAI dla każdego powiatu, z uwzględnieniem m.in. specyfiki produkcji drobiarskiej w powiecie, warunków hydrologicznych, miejsc bytowania ptaków dzikich, koncentracji ferm, sąsiedztwa ferm ze zbiornikami wodnymi.

Powiaty o najwyższym stopniu zagrożenia: Bydgoszcz, Inowrocław, Lipno, Toruń, Żnin

Powiaty o średnim stopniu zagrożenia: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Chełmno, Golub-Dobrzyń, Mogilno, Nakło, Radziejów, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Tuchola

Powiaty o niskim stopniu zagrożenia: Grudziądz, Świecie, Wąbrzeźno, Włocławek

Aleksander Bomberski z KPODR w Minikowie, omówił zasady tworzenia grup operacyjnych w ramach działania ,,Współpraca” oraz założenia Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Istotne jest aby trafić do jak najszerszego grona odbiorców zarówno rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą lub roślinną. Zasady funkcjonowanie Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zasady partnerstwa w Sieci oraz możliwości finansowania w ramach działania ,,Współpraca” to tematy nieobce naszemu brokerowi innowacji SIR. Zachęcamy do współpracy i do kontaktu z panem Aleksandrem. Kolejnym gościem i prelegentem, był Maciej Bujnik - dyrektor biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Jego prezentacja dotyczyła aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju rynku drobiu wraz z danymi rynkowymi. Eksport drobiu stanowi niemal połowę produkcji w kraju.  Krótkookresowe perspektywy rozwojowe na rynku drobiu zapowiadają dalszy wzrost produkcji, jednak niepokojący spadek opłacalności. Zostały wprowadzane restrykcje przez kraje trzecie i nastąpił problem z rynkami zbytu. Kolejne krótkookresowe perspektywy rozwojowe branży drobiarskiej przedstawiają dwa scenariusze: Scenariusz I - szybkie opanowanie ptasiej grypy, krótkotrwała dekoniunktura, Scenariusz II - nasilenie występowania ognisk ptasiej grypy, ograniczenie spożycia przez konsumentów, gigantyczna nadpodaż i drastyczna redukcja cen. Natomiast długookresowe perspektywy rozwojowe rynku drobiu zapowiadają wzrost konsumpcji 2-3% rocznie, wzrost produkcji 8-10% rocznie, rozwój produkcji związany z rozwojem eksportu i promocja polskiego drobiu na rynkach zagranicznych. Wszyscy związani z branżą drobiarską a w szczególności hodowcy liczą na szybki koniec kłopotów związanych z ptasią grypą.

Dr inż. Sebastian Kaczmarek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił istotny temat dla produkcji drobiarskiej, jakim jest żywienie a kontaktowe zapalenie skóry podeszwy (FDP) u drobiu. Czynniki żywieniowe wpływające na FPD, sposoby zapobiegania i czynniki predysponujące oraz pozostałe czynniki środowiskowe wpływające na częstość występowania FPD, zostały przedstawione przez doktora. Po wykładzie padło wiele pytań związanych z żywieniem m.in. dot. zakiszania kukurydzy czy różnic między soją importowaną a rodzimą i jej zastosowaniem w praktyce. Nie ma oczywiście stałej recepty na całkowite wyeliminowanie występowania zapalenia skóry, jednak istnieją punkty krytyczne w żywieniu, środowisku i ściółce, na które każdy hodowca powinien zwrócić uwagę. Temat kurzych łapek został kontynuowany przez lek. wet. Berenikę Chybicką z firmy Mediqual, która poszerzyła temat dobrostanu drobiu i zabiegów zoohigienicznych w profilaktyce pododerematitis u drobiu grzebiącego. Środek HypermiXvet to naturalny aktywator gojenia i regeneracji różnego rodzaju tkanek m.in. wspomnianych wcześniej kurzych łapek. Może być zastosowany m.in. na ściółkę poprzez stosowanie oprysków.

Firmę Golpasz S.A. z Golubia Dobrzynia reprezentował Maciej Zglenicki - dyrektor marketingu. Wyjaśnił uczestnikom - Czym jest pasza z próżni. Firma Golpasz zajmuje się produkcją mieszanek paszowych i koncentratów dla zwierząt gospodarskich, w ostatnich latach sprzedaje ponad 372.000 ton mieszanek paszowych i koncentratów rocznie. Dyrektor wyjaśnił cel technologii produkcji - Vacuum Coating, która umożliwia natrysk enzymów i tłuszczów na granulat oraz zalety próżniowego sytemu produkcji pasz granulowanych.

Ostatnim prelegentem był Pan Józef Woźniak z Poznania, który przedstawił swój patent na utylizację pomiotu kurzego i zastosowanie go w gospodarstwie w celu wzbogacenia gleby. Jest to innowacyjna technologia dająca końcowy produkt w postaci nawozu o dużej zawartości kwasów huminowych. Na koniec konferencji członkowie zrzeszenia mieli zebranie sprawozdawczo-wyborcze KPZHDiPJ za 2016 r.

Konferencje organizowane przez KPODR mają na celu konsolidacje środowiska drobiarskiego dla rozwiązywania bieżących problemów w branży oraz zapoznanie rolników, hodowców i zainteresowanych z zagrożeniami jakie pojawiają się w hodowli drobiu grzebiącego i możliwościami niwelowania tych zagrożeń. Kolejne spotkanie dla hodowców drobiu odbędzie się w listopadzie w Przysieku. Proszę śledzić nasz kalendarz z wydarzeniami, zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania i do współpracy.

Tekst i foto: Anna Mońko KPODR Minikowo