DRÓB - Wykaz czempionów i wiceczempionów XVI Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 4 - 5 lipca 2015 r.

Wykaz czempionów

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Gęsi zarodowe

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

2.

Gęsi rodzicielskie

Gabriela Papuga – Kuczkowska

3.

Kaczki rodzicielskie

Adam Belt

4.

Rodzicielskie kury mięsne

Urszula i Henryk Błoch

5.

Rodzicielskie kury nieśne

Wiesław Rzadkowolski

6.

Kury nieśne zarodowe ras rodzimych

Zofia i Gracjan Skórniccy

7.

Indyki

Dariusz Bąkowski

8.

Zarodowe przepiórki japońskie

Dariusz Królik

Wykaz wiceczempionów

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Kaczki rodzicielskie

Paweł Kasperski

2.

Kury nieśne

Brygida i Witold Filipowicz

3.

Kury nieśne rodzicielskie ras rodzimych

Anna Skórnicka

Wszyscy  hodowcy otrzymali dyplomy za udział w wystawie.

Zwierzęta, które otrzymały tytuły czempiona i wiceczempiona otrzymują puchary.

Przyznane puchary sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

 

KOMISJA  Z WYCENY DROBIU  W SKŁADZIE:

PRZEWODNICZĄCY – MAREK ADAMSKI - UNIWERSYTET TECHNOLOGOCZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

CZŁONKOWIE:

EUGENIUSZ WENCEK - KRAJOWA RADA DROBIARSTWA- IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE

ILONA MISZKIEL - KRAJOWA RADA DROBIARSTWA - IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE

JANUSZ WOJCIECHOWSKI – KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE      

fot. M.Rząsa