Konferencja w Kołudzie

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizowali konferencję naukowo-techniczną pt. „Gęś Biała Kołudzka – hodowla i chów”.

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej Eugeniusz Kłopotek powitał uczestników spotkania i omówił system doskonalenia krajowego pogłowia gęsi i osiągnięcia Zakładu w ciągu kilkudziesięciu już lat działalności. Dyrektor KPODR w Minikowie dr Roman Sass uzasadnił celowość takich spotkań z hodowcami na terenie fermy zarodowej w Kołudzie Wielkiej. Zwrócił uwagę na potrzebę organizowania się hodowców, wykorzystywanie posiadanego potencjału hodowlanego oraz na efektywność ekonomiczną tego kierunku produkcji. 50 lat hodowli gęsi Białych Kołudzkich w Instytucie Zootechniki omówił dr inż. Jakub Badowski. Dr inż. Halina Bielińska w swym wystąpieniu nawiązała do specyfiki i strategii żywienia gęsi Białych Kołudzkich. Specyfika trawienia pokarmu u gęsi wynika z faktu, że funkcję wola pełni rozszerzony przełyk, do którego wydzielana jest ślina zawierająca w śluzie mucyny, które ułatwiają połykanie paszy. Ślinianki są słabo rozwinięte stąd dla ułatwienia pobierania i połykania pokarmu konieczny jest stały dostęp do wody. Właściwe trawienie zaczyna się w żołądku gruczołowym, w którym kwas solny i enzymy proteolityczne (pepsyna) rozpoczynają proces rozkładu białek. Długi i pojemny przewód pokarmowy u gęsi stwarza korzystne warunki do dobrego trawienia pasz objętościowych – okopowych, zielonek, jak i zbóż oraz nasion roślin strączkowych. Na szczególną uwagę zasługuje trawienie u gęsi włókna surowego (12–40%) w odróżnieniu od kur (7–8%). Najlepiej trawionym ziarnem jest pszenica i kukurydza. Pasze okopowe trawione są przez gęsi też bardzo dobrze, stąd duża przydatność w żywieniu marchwi, kapusty, buraków, brukwi. Autor artykułu, specjalista KPODR w Minikowie wskazał na szybki wzrost produkcji, konsumpcji i eksportu mięsa drobiowego. Nadwyżka bilansu handlowego mięsem i podrobami drobiowymi wynosi ok. 1 miliarda euro. Dobra jakość naszych produktów sprawia, że ponad 85% eksportu trafia na najbardziej wymagający rynek unijny, z czego 50% do Niemiec i 20% do Wielkiej Brytanii. Natomiast ok. 90% wyprodukowanej w Polsce gęsiny trafia na rynek niemiecki.

Chów gęsi może być zajęciem intratnym. Z przedstawionych kalkulacji wynika, że dochód z jednej gęsi za ubiegły rok mógł wynieść 10 zł, co przy wstawieniu 2 000 szt. i upadkach 4% daje 19 200 zł z jednego rzutu. Lekarz weterynarii dr Mariusz Urbanowski wskazał na aktualne problemy zdrowotne oraz profilaktykę w stadach gęsi. Źródeł zakażeń może być wiele – pisklęta, sprzęt na fermie, woda, gryzonie, owady i pracownicy fermy. Wprowadzenie nowych metod diagnostycznych w sposób istotny poprawiło i ułatwiło pracę lekarzy weterynarii zajmujących się nadzorem nad fermami drobiu wodnego. Wpłynęło to w istotny sposób na poprawę wyników produkcyjnych na fermach. Następnie Rafał Sandecki z Zakładu Doświadczalnego scharakteryzował gatunki dzikich gęsi występujące w Polsce. Wskazał obszary ich występowania. Spośród wymienionych 9 gatunków jedynie gęś gęgawa naturalnie gniazduje w naszym kraju. Po przerwie na poczęstunek chętni udali się na zarodową fermę gęsi. Hodowcy żywo interesowali się technologią na fermie, przez co spotkanie się przedłużyło i trwało do godz.1700. W konferencji uczestniczył Roman Wiśniewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.


Janusz Wojciechowski, KPODR Minikowo
fot.: Rafał Sandecki