Na fermie reprodukcyjnej

Uczestniczyliśmy w lustracji fermy reprodukcyjnej pana Adama Śliwińskiego w Czemlewie k. Dąbrowy Chełmińskiej. Ferma zajmuje się hodowlą stad rodzicielskich kur mięsnych. Obecnie do hodowli wykorzystywany jest materiał hodowlany zakupiony z firm Cobb oraz Hubbard. Hodowlę na fermie rozpoczęto w 1968 roku. Nastawiona jest ona na utrzymywanie stad rodzicielskich w celu produkcji jaj wylęgowych. Pan Śliwiński od wielu lat związany jest z firmą Drobex. Organizacja fermy Ferma składa się z 3 kurników. Dwa budynki obecnie ogrzewane są gazem, a jeden olejem opałowym. W dwóch budynkach znajdują się stada kur w okresie produkcji jaj wylęgowych. W trzecim budynku znajduje się młode stado w okresie odchowu. W takim modelu dwa kurniki są zawsze w produkcji, a w trzecim odbywa się odchów kurek i kogutów. Okres odchowu i wchodzenia w nieśność trwa ok. 24 tygodni. Natomiast cykl produkcyjny, czyli okres nieśności, w którym kury znoszą jaja wylęgowe trwa od 26. tygodnia do 60. tygodnia życia. Taka organizacja fermy umożliwia nieprzerwaną produkcję jaj wylęgowych, a hodowca ma zapewniony stały dopływ pieniędzy. Jedno stado w produkcji jest starsze, a drugie młodsze. Gdy starsze stado kończy okres nieśności, rozpoczyna nieśność stado, które było w okresie odchowu. Obecnie w jednym kurniku znajduje się stado Cobb – 508 – w 2. tygodniu życia – 6 500 sztuk niosek oraz 650 sztuk (10% stada) kogutów. W drugim kurniku znajduje się stado – Hubbard Flex w okresie produkcji w 44. tygodniu życia – 6 500 niosek wraz z 10% kogutów. Cena jednodniowych piskląt na nioski reprodukcyjne wynosi ok. 3,5 euro za sztukę.

Automatyczne sterowanie produkcją - Hodowca Pan Adam Śliwiński

Cały cykl produkcyjny można podzielić na kilka etapów 1. Przygotowanie kurnika Przygotowanie kurnika po okresie produkcji i zabraniu ptaków do ubojni polega na dokładnym opróżnieniu kurnika ze ściółki, usunięciu wszelkich pozostałości i dokładnym umyciu ścian i podłóg oraz bardzo starannej dezynfekcji. Okres przerwy w produkcji powinien trwać kilka tygodni. Po dezynfekcji przed nowym wstawieniem w kurniku rozkładamy świeżą ściółkę, przygotowujemy klatki, linie do pojenia i karmienia oraz ogrzewamy kurnik do odpowiedniej temperatury. 2. Przywiezienie piskląt na fermę Ptaki powinny być wyjęte ze skrzynek jak najszybciej i mieć dostęp do wody i paszy. Jeżeli zachodzi potrzeba ptaki jednodniowe są szczepione. 3. Odchów W tym czasie przeprowadzamy szereg szczepień zaleconych przez lekarza weterynarii, które składają się na program profilaktyczny, ważny jest monitoring w kierunku salmonelli. W trakcie odchowu ważymy i kontrolujemy wyrównanie wagi stada zgodnie z zaleceniami firmy hodowlanej. Stosowany jest odpowiedni program żywienia według instrukcji na poszczególne tygodnie odchowu. Pasza jest kupowana z firmy De Heus. Ceny pasz obecnie są bardzo wysokie. Pasza do 3 tyg. życia kosztuje około 1 300 zł/t, a od 23–45 tyg. 1 500 zł/t. Wysoka cena paszy powoduje, że bardzo spadła opłacalność produkcji. W celu przygotowania ptaków do nieśności stosuje się odpowiedni program świetlny. 4. Okres nieśności Bardzo istotne jest, aby uzyskać w określonym czasie wysoki szczyt nieśności i aby nieśność utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały okres produkcji. Obecne stado szczyt nieśności miało na poziomie 84%. Aktualna cena za jajo wylęgowe waha się w granicach 70–79 groszy/szt. Firma Drobex, która kupuje jaja wylęgowe prowadzi bezpośredni nadzór nad stadem. W poszczególnych cyklach produkcyjnych badane są wskaźniki zapłodnienia oraz nieśności. Kontrola dotyczy również masy jaj wylęgowych i zdrowotności. Prowadzony jest również monitoring serologiczny jednodniowych piskląt pod kątem odporności na poszczególne jednostki chorobowe. Monitoring serologiczny służy jednocześnie do oceny jakości i skuteczności przeprowadzonych szczepień profilaktycznych na fermie. Dzięki temu hodowca otrzymuje informacje na temat statusu zdrowotnego stada rodzicielskiego i odporności przekazywanej z niosek na pisklęta. Umożliwia to również określenie sytuacji epizootycznej na fermie. Z rozmów z hodowcą wynika, że jest zadowolony z wieloletniej współpracy z firmą Drobex, uważa że pomoc w monitoringu stada oraz zalecenia są przydatne w dalszym rozwoju i poprawie wyników hodowlanych i reprodukcyjnych. Hodowla drobiu w Polsce opiera się na 8 fermach utrzymujących stada zarodowe drobiu, w tym: 3 fermy zarodowe kur nieśnych, 1 gęsi, 2 kaczek typu pekin i 2 przepiórek japońskich. Całe pogłowie towarowe kurcząt brojlerów i indyków pochodzi od importowanych stad rodzicielskich, reprodukowanych w kraju zgodnie z zakupionym programem licencyjnym. Hodowle reprodukcyjne prowadzone są pod nadzorem Krajowej Rady Drobiarstwa.

tekst i fot.: Janusz Wojciechowski
KPODR Minikowo
i dr wet. Mariusz Urbanowski