czempiony i wiceczempiony - XVIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie - bydło mięsne

Czempiony:

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Jałowice od 18 do 36 miesięcy

rasy charolaise

Jerzy Magowski,

zam. Będzitowo

2.

Buhaje młode w wieku do 24 miesięcy rasy limousine

Alojzy Nowak,

zam. Małocin

3.

Jałowice od 18 do 36 miesięcy

rasy limousine

Szerfenberg Piotr i Justyna

zam. Pszczynek

 Wiceczempiony:

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

Buhaje młode w wieku do 24 miesięcy rasy limousine

Alojzy Nowak,

zam. Małocin

2.

Jałowice od 18 do 36 miesięcy

rasy limousine

Szerfenberg Piotr i Justyna

zam. Pszczynek

3.

Jałowice od 18 do 36 miesięcy

rasy charolaise

Bochyński Benedykt

zam. Kaczory

gratulujemy!