Wykaz czempionów i wiceczempionów XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Minikowo 5 - 6 lipca 2014 r. Bydło Mięsne

 Bydło mięsne

Wykaz czempionów

Kategoria

Wystawca

krowy z cielętami rasy charolaise

Jerzy Magowski, zam. Będzitowo

krowy z cielętami rasy limousine

Alojzy Nowak, zam. Małocin

krowy z cielętami rasy angus czerwony

Andrzej Sołtysiński, zam. Orzełek

jałowice do 18 m-cy rasy hereford

Ewa Kończewska, zam. Ludwikowo

Wykaz wiceczempionów:

Kategoria

Wystawca

krowy z cielętami rasy charolaise

Benedykt Bochyński, zam. Kaczory

krowy z cielętami rasy limousine

Mariusz Ratajski, zam. Wojdal

krowy z cielętami rasy angus czerwony

Andrzej Sołtysiński, zam. Orzełek

jałowice do 18 m-cy rasy hereford

Ewa Kończewska, zam. Ludwikowo