XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

   

5-6 lipca Minikowo

 

XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych


Na Wystawie czołowi hodowcy z naszego województwa będą prezentować swoje najpiękniejsze
 i najbardziej wartościowe zwierzęta.

 

W tym roku będzie można m.in. zobaczyć:

1. Bydło mleczne rysy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej – 24 hodowców przywiezie około 90 sztuk zwierząt w tym: krowy, jałowice i cielęta.

2. Bydło mięsne – Limousine, Charolaise, Hereford, Angus czerwony – 7 hodowców – 23 sztuki (krowy z cielętami),

3. Trzoda chlewna – różne rasy – 13 hodowców - około 54 sztuki (knurki i loszki),

4. Owce – różne rasy -  6 wystawców - 46 zwierząt,

5. Drób – gęsi, kaczki, kury i indyki – różne rasy – 10 hodowców - 40 ptaków.

 

Wystawa odbędzie się we współpracy z:

-         Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

-         Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

-         Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS w Warszawie – filia w Bydgoszczy

-         Pomorsko – Kujawskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej

-         Kujawsko-Pomorskim Związkiem Hodowców Bydła

-         Regionalnym Związekiem Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy

-         Krajową Radą Drobiarską – Izba Gospodarcza w Warszawie

-         Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Serdecznie zapraszamy