Podsumowaliśmy sezon kukurydziany

 

Koniec lata i początek kalendarzowej jesieni to zwykle czas zbioru kukurydzy, najpierw na zielonkę, a następnie na ziarno. Tegoroczny sezon wegetacyjny był dla tego gatunku sprzyjający i zapowiadają się niezłe plony, chociaż podtopienie części areału wskutek częstych opadów może utrudniać zbiory.

Kukurydza stała się rośliną wszechstronnie wykorzystywaną w różnych profilach produkcyjnych, zaś powierzchnia jej uprawy ma w ostatnich latach tendencję wzrostową (wg GUS w ubiegłym i bieżącym roku obsiano nią rekordowe 1,2 mln ha).

W zwykłej, codziennej produkcji wielofunkcyjność i specyfika wykorzystania potencjału produkcyjnego kukurydzy to tylko jedna strona problemu. Drugą jest zmienność warunków klimatyczno-glebowych oraz duża podaż krajowych i zagranicznych nowych odmian mieszańcowych, które na rynku nasiennym funkcjonują zwykle dość krótko. Wybór odpowiedniej odmiany nie jest więc łatwy. Informacji w tym zakresie dostarczają producentom nie tylko hodowcy, firmy nasienne czy dystrybutorzy, ale także pracownicy ośrodka doradztwa rolniczego. W naszej pracy doradczej oprócz szkoleń stacjonarnych organizujemy konferencje i seminaria polowe, połączone z prezentowaniem konkretnych odmian. Każdy zainteresowany rolnik może uzyskać informację, przedyskutować własny problem lub dowiedzieć się czegoś interesującego bezpośrednio od hodowców odmiany, od dystrybutorów, nasienników, agrotechników. Problemy ochrony, nawożenia czy inne związane np. z agrotechniką, zbiorem, zakiszaniem, suszeniem, można omówić bezpośrednio ze specjalistami i praktykami, bo zaproszonymi wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni rolniczych oraz przedstawiciele praktyki hodowlanej i agrotechnicznej. Wszyscy oni najnowszą wiedzą dzielą się ze słuchaczami i uczestnikami naszych szkoleń. Nie inaczej było w bieżącym sezonie.

Specjaliści KPODR Oddział w Przysieku zorganizowali jedno „objazdowe” szkolenie na plantacjach kukurydzy czterech rolników z gminy Łubianka (powiat toruński) oraz jedno na kolekcji odmian w Grubnie koło Chełmna w ramach corocznego Dnia Kukurydzy. Zasadniczym celem obu szkoleń było ukazanie lokalnym producentom kukurydzy różnorodności form, specyfiki typów, klasy wczesności oraz wielu innych cech morfologicznych, obserwowanych u konkretnych mieszańców w ostatniej fazie wegetacji – tuż przed zbiorami. Zapoznano uczestników szkoleń z ogólną charakterystyką kukurydzy oraz właściwościami i szczegółami technologicznymi kreacji uprawianych w bieżącym sezonie (12 odmian na terenie gminy Łubianka, 66 w Grubnie). Licznie uczestniczący w szkoleniach rolnicy brali w nich aktywny udział, zadając wnikliwe pytania i dzieląc się szczegółowymi obserwacjami z własnych plantacji.

Stanisław Szwejka

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fot. M. Rząsa