Konferencja polowa specjalistów i doradców KPODR 17.07.2015

Spotkanie polowe specjalistów pracujących w firmach hodowlanych zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż z doradcami rolnymi KPODR Minikowo było okazją do oceny skutków dla roślin zbożowych tegorocznych nietypowych warunków pogodowych. Susza jaka występuje w tym roku w sposób szczególny pokazuje różnice między gatunkami, odmianami zbóż, ale także typami morfologicznymi odmian i gatunków. Takie spotkanie oparte o kolekcje odmian uprawianych w tych samych warunkach reżimu technologicznego jest wprost bezcenną  skarbnicą wiedzy praktycznej dla doradców.

Konferencja polowa, która odbyła się 17 lipca w Grubnie w gospodarstwie rolnym Janiny Madej, (w którym od 20 lat odbywają się Kujawsko-Pomorskie Dni Pola)  oraz  w Gospodarstwie PW „Farol” w Falęcinie (prowadzi doświadczalnictwo odmianowe w ramach systemu PDO) odbyła się w nietypowym terminie połowy lipca co w tym roku przełożyło się na różne fazy dojrzałości odmian zbóż. A więc można było w pełni ocenić jak uformowane zostało ziarno w kłosach, ile i jakie kłosy są wykształcone.

 

Na poletkach kolekcji odmian w Grubnie, obecni na konferencji specjaliści Bartosz Pochylski z HR Danko, Jakub Martofel z HR Strzelce, Rafał Jastrzębowski z Saatbau Polska zgodnie stwierdzili, że zboża ozime zaplonują lepiej od jarych, ale spodziewać się należy mniejszej masy 1000 ziaren praktycznie na wszystkich plantacjach. Specjaliści zastrzegają jednak, że mogą być wyjątki z bardzo dobrymi plonami. Ten rok pokazał że odmiany krótkosłome w większym stopniu zareagowały negatywnie na suszę i będą miały mniejsze ziarno, choć z zachowaniem różnic między odmianami. Natomiast odmiany długosłome mają także większy system korzeniowy przez co  głębiej penetruję warstwę gleby co powoduje, że lepiej wykorzystały zasoby wody glebowej, dlatego przed żniwami wyglądają znacznie lepiej co widać wyraźnie, gdy obejrzymy ziarno.

 

Wywiązała się także dyskusja na temat nalotu woskowego nadającego charakterystyczny kolor i wygląd niektórym odmianom. Niestety w opinii specjalistów z hodowli cecha ta nie oznacza, ze dana odmiana jest bardziej odporna na suszę czy porażenie przez choroby. Jest raczej cechą, która ułatwia jedynie prace hodowlane. Natomiast zauważono, że odmiany z kłosami o luźniejszej strukturze są mniej porażane przez choroby niż te , które mają kłos zwarty, ścisły. U tych drugich ze względu na słabsze przewietrzanie szybciej dochodzi do infekcji ponieważ trudniej docierają fungicydy przy opryskach.

Zgodnie specjaliści stwierdzili także, ze odmiany pszenic ościste lepiej poradziły sobie w warunkach suszy glebowej. Spośród zbóż jarych najgorzej wyglądają pszenice jare. Natomiast stan faktyczny plantacji w dużej mierze zależał w jarych od terminu siewu i jakości gleb. Im więcej materii organicznej w glebie i lepsza pojemność wodna oraz wcześniejszy termin siewu tym wygląd roślin i stan plantacji lepszy i rokowania plonu lepsze. Dotyczy praktycznie wszystkich zbóż.

 

Z kolei w gospodarstwie PW „Farol” Falęcin na plantacji towarowej pszenicy ozimej o powierzchni 8,7 ha najpierw omawiano efekty upowszechnienia nowych odmian pszenic w warunkach gospodarstwa na demonstracji polowej założonej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku. W gospodarstwie na tym polu oprócz odmiany zasianej przez rolnika jako kontrola – odmiana Sailor firmy DANKO HR zasiano odmiany KWS Olof, KWS Ozon, KWS Dakota. Jak podkreślił Dyrektor PW Farol  Zdzisław Kwiatkowski, stan wszystkich obiektów mimo suszy jest nadzwyczaj dobry z tym, że 1 z odmian wyraźnie później zaczęła tracić zieloną barwę natomiast, jak stwierdził, prawdę o efekcie w postaci  plonu zweryfikujemy bezpośrednio po zbiorze, gdy zważymy plon. W tym roku rokowanie plonu na oko jest trudne co wynika z głębokiej i pogłębiającej się suszy glebowej.

 

PW Farol Falęcin prowadzi stały monitoring warunków pogodowych dlatego Dyrektor Zdzisław Kwiatkowski  zaprezentował dane dotyczące ilości i rozkładu opadów na terenie Falęcina. Wynika z nich , że praktycznie przez cały okres wegetacji w tym roku ilość opadów była zdecydowanie mniejsza od średnich za wielolecie w tych samych okresach co prezentuje tabela poniżej.

M-c/rok

V 2014

VI

2014

VII 2014

VIII 2014

IX 2014

X   2014

XI    2014

XII 2014

I 2015

II 2015

III 2015

IV 2015

V 2015

VI 2015

opady wielolecie w mm

69,2

59,1

120,2

79,2

44,6

35,6

43,80

36,4

36,5

26,3

38,7

29,3

69,2

59,1

Opady  bieżące

w  mm

81,1

43,2

60,8

49,5

25,2

12,4

24,3

60,8

37,2

15,0

33,5

19,4

35,0

47,2

Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko zwłaszcza dla przyszłych plonów – niestety pogłębia się już i tak głęboki deficyt wody gruntowej. To dlatego dziś widzimy wysychające stawy i bardzo  niski poziom w rzekach a rowy w większości są suche i nie prowadzą wody.

 

Ostatnim merytorycznym  elementem spotkania była prezentacja przekrojowa odmian będących w badaniach porejestrowych odmian (PDO) pszenic ozimych i pszenżyta ozimego. Prowadzone są one na dwóch poziomach agrotechniki. W tym roku jak podkreślił Dyrektor presja chorób na doświadczeniach była niewielka. Problemów z przezimowaniem ani z chwastami także praktycznie nie było a jedynym czynnikiem weryfikującym odmiany w największym stopniu będzie susza glebowa.

 

Spotkanie podsumowano w Grzywnie w Restauracji „U Boryny”. Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano materiały informacyjne  PDO i Kujawsko-Pomorskich Dni Pola oraz materiały reklamowe firm nasiennych i hodowlanych. To było bardzo pożyteczne i owocne  spotkanie.

 

Marek Radzimierski

Gł  specj. ds. prod. roślinnej KPODR Minikowo O/Przysiek

Fot. M.Sikora,  A.Piszczek,