Uprawa rzepaku. Czynniki wpływające na zimotrwałość roślin

Jak co roku przed rozpoczęciem wegetacji rzepaku, odbyła się w Przysieku konferencja dotycząca różnych aspektów niełatwej uprawy tej rośliny. Szczególnie po dwóch ostatnich latach, gdy rzepaki w naszym województwie wypadły w bardzo dużym procencie, zagadnień do omówienia było sporo. O tym, że technologia uprawy rzepaku ciągle interesuje rolników, świadczyły częste zapytania i liczne odwiedziny internautów na zakładce konferencji na naszej stronie internetowej. W efekcie 27 lutego duża sala konferencyjna w Przysieku wypełniła się słuchaczami interesującymi się rzepakiem.

Na spotkaniu poruszano trzy zasadnicze tematy: ochronę roślin, nawożenie oraz zimotrwałość i dobór odmian zalecanych dla naszego regionu.

Wpływ ochrony chemicznej na przezimowanie rzepaku przedstawił Andrzej Żmijewski z Bayer CropScience. Na temat nowoczesnego, ultrazlokalizowanego nawożenia w siewie punktowym rzepaku mówił Artur Kozera z Timac Agro Polska. Jednak słuchaczy najbardziej zainteresował wykład dra Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat startowego nawożenia rzepaku, poparty praktycznymi przykładami. Nie wystarczyło dyskusji na konferencji i rolnicy w kuluarach oblegali prelegenta jeszcze ponad godzinę po oficjalnym zakończeniu imprezy. Praktyczna wiedza dra Szczepaniaka i jego otwartość na pomoc rolnikom sprawiły, że otrzymujemy telefony z prośbą o ten właśnie wykład. Dlatego poniżej zamieszczamy wystąpienie pana doktora nagrane podczas konferencji.

dr. Witold Szczepaniak - Startowe nawozenie rzepaku
(W przypadku problemów z odtwarzaniem, na końcu artykułu można pobrać cały wykład w formacie mp3)

Trzecim blokiem tematycznym była zimotrwałość roślin w zależności od odmiany. Pani Beata Kaliska z SDOO w Chrząstowie zainteresowała słuchaczy doświadczeniami z zimotrwałością i plonowaniem odmian rzepaku w naszym regionie w ostatnich latach. Przedstawiła także listę zalecanych odmian rzepaku ozimego i jarego w naszym województwie na 2013 rok. Podstawą ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na naszym terenie, uzyskanych do 2012 roku włącznie.

Na zakończenie spotkania Maria Sikora z KPODR Oddział w Przysieku podzieliła się doświadczeniami z wiosennym wzrostem rzepaku ozimego w ostatnich pięciu latach na poletkach demonstracyjnych w Grubnie koło Chełmna. Ponieważ przez ten dość długi okres poletek nie ominęły różnego typu anomalia, prelegentka mogła przedstawić, poparte licznymi zdjęciami, problemy z uprawą rzepaku: od złego przezimowania roślin, poprzez skutki uboczne zastosowanych herbicydów, wpływ suszy na wegetację, po wyjedzenie przez zwierzynę leśną i samosiewy.

Przypominamy, że od kilkunastu lat prowadzimy w Grubnie koło Chełmna poletka demonstracyjne prawie wszystkich podstawowych roślin uprawnych i prezentujemy je podczas Kujawsko-Pomorskich DNI POLA w czerwcu. W tym roku zapraszamy do Grubna 15–16 czerwca.

Maria Sikora