1. Zarys obowiązujących przepisów

Wszystkich użytkowników środków ochrony roślin obowiązują przepisy określone w rozporządzeniach unijnych oraz w ustawach, rozporządzeniach i obwieszczeniach ministra odpowiedniego do spraw rolnictwa naszego kraju.