4. Wymogi przed opryskiwaniem

 

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych należy upewnić się, czy spełnione są obowiązki wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) tj:

  1. operator opryskiwacza musi legitymować się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin,
  2. opryskiwacz musi posiadać aktualne badanie techniczne (tzw. atestację).

 

1. Szkolenia

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji roślin i w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin obejmują:

1) szkolenia podstawowe - dla osób uczestniczących po raz pierwszy w tego typu szkoleniach;

2) szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

 

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego i uzupełniającego w tych zakresach są ważne przez okres 5 lat.

Przepisy dotyczące szkoleń osób wykonujących zabiegi chemizacyjne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r.(Dz. U.  poz. 554) w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. załącznik pdf

 

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin organizują jednostki upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, między innymi przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

2.      Badania techniczne opryskiwacza

 Zgodnie z art. 48.1 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który: użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska; jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie tego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia .
Wówczas faktura zakupu nowego opryskiwacza jest dokumentem potwierdzającym jego sprawność techniczną.

Badania techniczne nie powinny budzić obaw rolników, ponieważ wymagania dotyczące sprawności technicznej opryskiwaczy nie są wygórowane, a każdy kompletny i sprawny opryskiwacz powinien uzyskać pozytywny wynik, bez względu na czas użytkowania.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprawności technicznej opryskiwaczy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1742) w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. załącznik pdf

Natomiast szczegółowy sposób przeprowadzania badania opryskiwaczy określa rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1686). w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. załącznik pdf

 

Wykaz jednostek upoważnionych przez WIORIN w Bydgoszczy do przeprowadzania badań opryskiwaczy znajdziemy na stronie.  

http://piorin.gov.pl/kp-rejestry/

Andrzej Siennicki
KPODR w Minikowie, Oddział Przysiek