2. Ochrona roślin akty prawne

  • Dostosuj

Zamieściliśmy w tym artykule wybrane ustawy dotyczące ochrony roślin. Niemniej z uwagi na dużą zmienność tych dokumentów w czasie nie dajemy gwarancji że są one obowiązujące. Aby sprawdzić czy dane dokumenty są obowiązując polecamy zajrzeć na stronę Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl/.

 

 

Nazwa, data nr ustawy, rozporządzenia

 

 

Temat ustawy, rozporządzenia oraz treść w załączniku pdf do pobrania.

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 455)

 

  o środkach ochrony roślin - załącznik.pdf

 

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin 

 

tekst ujednolicony 

 

 o środkach ochrony roślin - załącznik.pdf

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 (Dz. U. poz. 621)


 

  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin – załącznik.pdf

 

USTAWA z dnia 9 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 39)

 

zmiany w  ustawie o środkach ochrony roślin - załącznik.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013r. 

(Dz. U. poz. 505)

w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin - załacznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r.

(Dz. U.  poz. 554)

 

  w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin - załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013r. 

(Dz. U. poz. 1686)

 

  w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - załącznik.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 828)

zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin  załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013r.

(Dz. U. poz. 1742)

 

  w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - załącznik.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2015 r. (Dz.U. poz.829)

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013r.

(Dz. U. poz. 625)

 

  w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu
i przechowywaniu środków ochrony roślin - załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. 

(Dz. U. Nr 99, poz. 896)

 

  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych - załącznik.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005r.

(Dz. U. Nr 88, poz. 752)

 

  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów 

mineralnych i organiczno-mineralnych - załącznik.pdf

 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6  maja 2013r.

(M.P. poz. 536)

 

  w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka

związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin - załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014r. 

(Dz. U poz. 516)

 

  w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin - załącznik.pdf

 

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 czerwca 2013r.


(Dz.U. poz. 788)

 

w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin – załącznik pdf

 

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
22 maja 2013r. 


(Dz.U. poz. 659)

 

w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin– załącznik pdf

 

Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 kwietnia 2013r.


(Dz.U. 2013 poz. 504)

 

w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego– załącznik pdf

 

 

Zebrał Andrzej Siennicki
KPODR w Minikowie, oddział Przysiek