Uwaga na podróbki! środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin produkowane przez profesjonalnych wytwórców mają wysoką jakość i prawidłowo stosowane zapewniają uzyskanie oczekiwanych efektów. Ponieważ jednak są dość drogie, pojawił się w ostatnich latach niebezpieczny proceder – nielegalny obrót podrobionymi środkami ochrony roślin, sprzedawanymi po znacznie niższych cenach na bazarach, z dostawą indywidualną itp. Obecnie około 15% środków znajdujących się na naszym rynku to podróbki. Sprzedaż środków ochrony roślin jest regulowana prawem. Obrót, nabywanie i stosowanie podrobionych ś.o.r. jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną. Nieoryginalne środki ochrony roślin to preparaty niewiadomego pochodzenia, które mogą zawierać nieznane substancje aktywne. Ich stosowanie stwarza zagrożenie dla zdrowia osób wykonujących zabiegi ochronne, dla bezpieczeństwa produkcji żywności oraz dla środowiska naturalnego. Największe straty spowodowane użyciem podrobionego środka ochrony roślin zazwyczaj ponosi rolnik. Produkt taki może zniszczyć uprawę, skazić glebę lub doprowadzić do nagromadzenia w plonie nieznanych substancji. Przekroczenie poziomów pozostałości ś.o.r. stanowi naruszenie zasad wzajemnej zgodności, co w konsekwencji oznacza utratę dopłat bezpośrednich. Podróbki trudno rozpoznać, ale można się przed nimi uchronić, przestrzegając kilku zasad: 
- środki ochrony roślin kupować tylko w certyfikowanych, zarejestrowanych w PIORiN punktach sprzedaży (a nie z nieznanych źródeł, np. od przygodnych sprzedawców); 
- sprawdzić, czy opakowanie ma trwale przytwierdzoną czytelną etykietę w języku polskim, określającą: nazwę posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i pozwolenia na handel
równoległy, datę produkcji, okres ważności, numer partii;
- sprawdzić zamknięcie opakowania (stan plomby, hologramu lub innego zabezpieczenia);
- przy zakupie żądać faktury, która jest podstawą ewentualnej reklamacji;
- nie ufać „specjalnym ofertom”;
- w razie wystąpienia nietypowych zjawisk przy sporządzaniu cieczy roboczej (nadmierne pienienie, wytrącanie osadu, słaba rozpuszczalność preparatu itp.) skontaktować się z dostawcą lub przedstawicielem producenta;
- w przypadku natrafienia na wątpliwe produkty niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Rośliny i Nasiennictwa. Obrót, nabywanie i stosowanie podrobionych środków ochrony roślin jest prawnie zabronione. Załamanie zakazu grożą konsekwencje karne i poważne konsekwencje finansowe.
Andrzej Siennicki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Fot. M. Rząsa