Pestycydy w strączkowych

Pestycydy zalecane przez MRiRW do stosowania w roślinach strączkowych (stan na 10.02.2014r.) (więcej informacji na htt/www.minrol.gov.pl w zakładce ochrona roślin; wyszukiwarka; etykiety środków ochrony roślin).

Tabela 1. Pestycydy zalecane do zwalczania agrofagów w uprawie grochu siewnego

Nazwa preparatu

Substancja czynna

Dawka i termin stosowania

Zwalczane chwasty

I. Herbicydy stosowane bezpośrednio po siewie grochu

Aflex Super 450 SC

linuron

1,5-2,0 l/ha

 

Afalon Dyspersyjny450 SC

linuron

1,0 l/ha

 

Linurex 500 SC

linuron

0,9 l/ha

 

Linur 450 SC

linuron

1,0 l/ha

Na chwasty dwuliścienne

Nightjar B 450 SC

linuron

1,0 l/ha

Nightjar C 450 SC

linuron

1,0 l/ha

Nightjar D 450 SC

linuron

1,0 l/ha

 

Nuflon 450

linuron

1,0-2,0 l/ha

 

Harrier 295 ZC

linuron

1,5-2,0 l/ha

 

Command 480 EC

chlomazon

0,25 l/ha

 

Command 360 CS

chlomazon

0,25 l/ha

 

Dual Gold 960 EC

metołachlor -S-960

1,1-1,3 l/ha

 

Gadwall

chlomazon 360

0,25 l/ha

Na

Golden Clomazon 360 CS

chlomazon

0,25 l/ha

chwasty jedno i

Golden Clomazon 480 EC

chlomazon

0,25 l/ha

Kilof480 EC

chlomazon

0,25 l/ha

dwuliścienne

II. Herbicydy stosowane po wschodach grochu

Basagran 480 SL

bentazon

2,5 l/ha + 3,0 i/ha,

początek pojawienia się wąsów czepnych

 

Agro-Bentazon 480 SL

bentazon

2,5-3,0 l/ha,

początek pojawienia się wąsów czepnych

 

Butoxone M 400 SL

MCPB w postaci soli

3,0 - 4,0 l/ha w fazie 1-3 wąsów czepnych

Na chwasty

Butoxone M 400

sodowej

 

dwuliścienne

Agil 100 EC

propachizafop

0,6-0,8 l/ha nie wcześniej niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści

 

Focus Ultra 100 EC

cykloksydym

1,0-1,5 l/ha, nie wcześniej niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści, na perz 3,0 l/ha

 

Aria 100 EC

propachizafop

0,6-0,8 l/ha jednoroczne jednoliścienne 0,5-0,7 l/ha samosiewy zbóż 1,25-1,5 l/ha zwalczanie perzu

Na chwasty jednoli­ścienne

 

 

Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu

 

 

przez groch 2-3 liści

 

Grapan Extra 40 EC

chizalofop-P tefurylu

1,75-2,0 //ha w fazie 2-4 liści grochu na perz

 

 

 

 

III. Fungicydy zalecane do stosowania w grochu

 

1. Na mączniaka rzekomego grochu i askohytozę

·                    Amistar 250 SC. 0,8 l/ha

·                    Amistar Opti 480 S.C. 2,0-2,5 l/ha

·                    Arastar 250 S.C. 0,8 ł/ha

·                    Arastar Duo 480 S.C. 2,0-2,5 l/ha

·                    Arastar Twin 480 S.C. 2,0 - 2,5 ł/ha

·                    Atol 250 S.C 0,8 l/ha

 

IV. Insektycydy zalecane do stosowania w grochu

 

1. Na mszyce:

·                    Agro Pirymikarb 500 WG, 0,25 - 0,5 kg/ha

·                    Bulldock 025 S.C. 0,2 - 0,4 ł/ha

·                    Cyper-Fas 100 EC 0,1 - 0,12 l/ha

·                    Cyperkill Max 500 EC 0,1 l/ha

·                    Cyperkill Super 250 EC 0,1 l/ha

·                    Fastac 100 EC 0,1 - 0,12 l/ha

·                    Kirkuk C 050 CS 0,1-0,15 l/ha

 

2. Na oprzę dziki, pachóweczkę strąkóweczkę:

 

·                    Alfastop 100 EC 0,1 l/ha

·                    Bulldock 025 S.C. 0,2 - 0,4 l/ha

·                    Cyper-Fas 100 EC 0,1 - 0,12 l/ha

·                    Fastac 100 EC 0,1 l/ha

·                    Jestac 100EC 0,1 lha

·                    Kirkut C 050 CS 0,1-0,15 l/ha

V. Zaprawa nasienna

 

  • Vitavax 200 FS, 400 ml na 100 kg nasion z 400 ml wody

 

Tabela 2 Pestycydy zalecane do zwalczania agrofagów w uprawie bobiku

Nazwa preparatu

Substancja czynna

Dawka na ha

Zwalczane chwasty

I. Herbicydy zalecane bezpośrednio po siewie

Aflex Super 450 S.C.

linuron

1,5-2,0 l/ha

Na chwasty dwuliścienne

Nuflon 450 SC

linuron

1,5-2,0 l/ha

Command 480 EC

chlomazon

 

Na chwasty jedno i dwuliścienne

Szpada 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC

chlomazon + linuron

0,2 + 1,0 l/ha

Golden Clomazon 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC

chlomazon

0,2 + 1,0 l/ha

Kilof480 EC

chlomazon

0,25 l/ha

Kilof480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 S.C.

chlomazon + linuron

0,2 l/ha + 1,0 l/ha

Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC

chlomazon + linuron

0,2 + 1,0 l/ha

Szpada 480 EC + Plante Dyspersyjny 450 S.C.

chlomazon + linuron

0,2 + 1,0 l/ha

II. Herbicydy zalecane po wschodach bobiku

Agil 100 EC

propachizafop

0,6-0,8 l/hanie wcześniej niż po wykształceniu przez bobik 2-3 liści

Na chwasty jednoliścienne

Aria 100 EC

propachizafop

0,6-0,8 l/ha nie wcześniej niż po wykształceniu przez bobik 2-3 liści

Butoxone M 400 SL

MCPB w postaci soli sodowej

3,0 l/ha

Chwasty dwuliścienne

III. Desykanty zalecane do stosowane w bobiku

Plantes 200 SL

jon dikwatu

2,5 - 3,0 l/ha gdy około 80% strąków jest sczerniałych, pozostałe brązowieją

Reglone 200 SI

dikwat

2,5 - 3,0 l/ha gdy około 80% strąków jest sczerniałych, pozostałe brązowieją

IV. Fungicydy zalecane do stosowania w bobiku

1. Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa - Rovral Aąuaflo 500 S.C 1,25 l/ha

V. Insektycydy zalecane do stosowania w bobiku

  1. Mszyce:

■        Agro Pirymikarb 500 WG 0,25 - 0,50 kg/ha,

■        Kirkuk C 050 CS 0,1-0,15 l/ha

  1. Oprzędziki, strąkowiec bobowy:

■        Kirkuk C 050 CS 0,1- 0,15 l/ha

VI. Desykanty

  1. Plantes 200 SL
  2. Reglone 200 SL

 

Tabela 3 Pestycydy zalecane przez MRiRW do zwalczania chwastów, szkodników i chorób łubinu (stan na 15.03.2013r)

I. Herbicydy zalecane do stosowane bezpośrednio po siewie łubinu

Afalon dyspersyjny 450 S.C.

linuron

1,25 - 1,5 l/ha j Na chwasty dwuliścienne

II. Herbicydy stosowane po wschodach łubinu (brak)

 

III. Desykanty zalecane w łubinie

Plantes 200 SL

jon dikwatu

2,5-3,0 l/ha - gdy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na pędach bocznych są zbrązowiałe, pozostałe żółte

Reglone 200 SL*

dikwat

2,5-3,0 l/ha - gdy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na pędach bocznych są zbrązowiałe, pozostałe żółte (zalecany dla łubinu wąskolistnego, żółtego i białego)

 

IV. Insektycydy zalecane do zwalczania szkodników łubinu

Agro Pirymikarb 500 WG - 0,5 kg/ha, do zwalczania mszyc

V. Fungicydy zalecane do zwalczania antraknozy

Gwarant 500 S.C. - ma być zarejestrowany 27.02.2014

VI. Zaprawa nasienna

1. Vitavax 200, 350 ml na 100 kg nasion z 700 ml wody

 

Opracował: Jerzy Szukała Katedra Agronomi
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
na podstawie danych MRiRW