OSN na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2012 – 2016 na terenie RZGW Warszawa

Lp.

Powiat

Gmina

Obszar szczególnie narażony OSN

Obręby

1.

Aleksandrów Kuj.

Bądkowo

OSN w zlewni rzeki Zgłowiączka

21

Zakrzewo

2.

Lipno

Tłuchowo

OSN w zlewni Zb. Włocławek (prawostronne dopływy)

1

3.

Radziejów

Bytoń

OSN w zlewni rzeki Zgłowiączka

90

Dobre

Osięciny

Piotrków Kujwski

Radziejów

Topólka

4.

Włocławek

Brześć Kujawski

OSN w zlewniach rzek Zgłowiączka i Bzura

37

Chodecz

Lubień Kujawski

Lubraniec