OSN na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2012 – 2016 na terenie RZGW Poznań

Lp.

Powiat

Gmina

Obszar szczególnie narażony OSN

Obręby

1.

Żnin

Janowiec Wielkopolski

OSN w zlewni Dopływu z Gruntowic oraz w zlewni jezior Biskupińskiego i Gąsawskiego

13

Gąsawa

Rogowo

2.

Inowrocław

Inowrocław

OSN w zlewni Kanału Smyrnia

19

Pakość

Rojewo

Złotniki Kujawskie