Mapy, obrazy OSN

1. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Polsce.

2. Obszary chronione na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (stan na 31.12.2011).

3. Porównanie proponowanych obszarów OSN na lata 2012-2016 (stan na styczeń 2012) a wyznaczonych obszarów OSN na lata 2012-2016  (48 OSN w całym kraju).

4. W latach 2012-2016 obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego stanowią obecnie ok. 4,46% powierzchni kraju, co daje 7,36% użytków rolnych.

Zebrała Natalia Narewska
KPODR w Minikowie