Ewidencja zabiegów ochrony roślin

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Art. 37. posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji - ewidencji zabiegów ochrony roślin.

 

Wzór ewidencji zabiegów ochrony roślin w dokumencie word - załącznik word

Przykład dobrego wypełnienia ewidencji ochrony roślin - załącznik pdf

Małgorzata Kołacz z KPODR Minikowo wyjaśnia  - jak dokumentować zabiegi integrowanej ochrony roślin (film)