Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Integrowana Ochrona Roślin

 Sygnalizacja-agrofagow   Atlas szkodników  Atlas chorób roślin rolniczych  Atlas chwastów  Monitoring-zarazy-ziemniaka    Monitoring-rdzy-brunatnej-zboz

 

Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji
w integrowanej ochronie roślin

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/images/logo/iunglogo.gif

Integrowana ochrona roślin

Produkcja żywności jest tematem społecznym. Oczekuje się zabezpieczenia potrzeb żywieniowych społeczeństwa jednocześnie z zachowaniem wysokich wartości biologicznych żywności. Coraz większą uwagę zwraca się na technologię wytwarzania żywności. W krajach wysoko rozwiniętych wykorzystuje do uzyskiwania wysokich efektów w produkcji osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, genetyki, mechanizacji itd. Z uwagi na ciągłe dążenie do optymalizacji warunków produkcji, stosowanie syntetycznych środków do produkcji, może dochodzić do degradacji środowiska naturalnego.

 

Czytaj więcej: Integrowana ochrona roślin

Progi szkodliwości w integrowanej ochronie roślin

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. nakłada na wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek stosowania integrowanej ochrony. Zgodnie z nią  użytkownicy profesjonalni są zobowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009 (ewidencja stosowania środków ochrony roślin), co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

 

Czytaj więcej: Progi szkodliwości w integrowanej ochronie roślin

Ewidencja zabiegów ochrony roślin

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Art. 37. posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin w dokumentacji - ewidencji zabiegów ochrony roślin.

Czytaj więcej: Ewidencja zabiegów ochrony roślin