22–23 czerwca Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników oraz doradców w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Tematem wyjazdu było wykorzystanie potencjału nowych odmian roślin w rolnictwie zrównoważonym. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy oraz doradcy z województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszym dniu wyjazdu, uczestnicy wzięli udział w „Dniach Pola” w Strzelcach organizowanych przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o. Ideą przyświecającą „Dniom Pola” jest popularyzacja wśród producentów rolnych nowych odmian roślin rolniczych oraz szeroko pojętych środków i narzędzi produkcji rolniczej. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się w ten sposób z poletkami ponad 100 odmian najważniejszych gatunków rolniczych, na których prezentowane były różne warianty optymalnej ochrony roślin. Ponadto uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni przez pracownika Hodowli Roślin Strzelce po wszystkich poletkach, dzięki czemu mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące doboru odmian. Podczas „Dni Pola” uczestnicy mieli możliwość spotkania się również z ekspertami ds. ochrony roślin, uprawy itp. Ponadto została zaprezentowana oferta producentów i dystrybutorów maszyn rolniczych, producentów nawozów, materiału siewnego oraz innych środków do produkcji rolnej.

Następnie odbyła się wizyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, gdzie uczestnicy zwiedzili pola produkcyjne Zakładu Doświadczalnego w Radzikowie oraz poletka doświadczalne. Wśród poletek doświadczalnych przedstawiciele Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przedstawili uczestnikom: kolekcję owsa, pszenżyto heterozyjne z cytoplazmą PAMPA oraz poletka doświadczalne Zakładu Fitopatologii z efektami porażenia zbóż przez różne choroby. Pod koniec tego dnia odbyły się również dwa wykłady w sali konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Podczas wykładów przedstawiciele IHAR-u zaprezentowali uczestnikom zalety, jakie wynikają ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz innowacyjne technologie w uprawie zbóż i rzepaku.

W drugim dniu odbyła się wizyta w Zakładzie Doświadczalnictwa w Falentach, który podlega pod Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach koło Warszawy. Podczas tej wizyty uczestnicy wysłuchali prezentacji pracownika Zakładu Doświadczalnictwa o wykorzystaniu roślin bobowatych w zrównoważonym rolnictwie oraz zwiedzili poletka doświadczalne, na których znajdowały się użytki zielone z roślinami bobowatymi w różnym stopniu nawożenia: mineralnym, organicznym lub bez. Ważnym celem wyjazdu było też ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy i to moim zdaniem udało się zrealizować.

Tekst i fot. Agnieszka Szczepańska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego