Zdjęcia z Cichoradza MAJ 2016

 

Fot. 1 Przerzedzenie rzepaku wywołane przez wymarznięcia zimowe – 2016 rok

 

Fot. 2. Wpływ nawozu Suprol na wzrost pszenicy ozimej – Cichoradz maj 2016

 

Fot. 3 i 4. Wschody buraka cukrowego nawożonego nawozem Suprol – Cichoradz maj 2016