Drugie i trzecie miejsce naszych hodowców w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Fermę
i Hodowcę Roku 2013 Bydła Mlecznego i Mięsnego.

 

            W dniu 15 maja o godz. 13.00 nastąpiło rozstrzygnięcie VI edycji konkursu na Fermę
i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014. Uroczysta gala finałowa odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlaych.

 

Konkurs na fermę i Hodowcę Roku bydła mlecznego i mięsnego organizuje redakcja miesięcznika „Bydło”. Stałymi współorganizatorami są Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 Finał konkursu rozpoczął i prowadził prof. dr hab. Zbigniew Sobek – redaktor naczelny czasopisma  „ BYDŁO”. Na wstępie pan profesor przywitał wszystkich hodowców, współorganizatorów oraz osoby reprezentujące firmy sponsorujące nagrody i poczęstunek.

 

 Następnym punktem programu była prezentacja laureatów. Fermy i hodowców bydła mlecznego omówił prof. Jan Szarek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Fermy i hodowców bydła mięsnego zaprezentował prof. Henryk Grodzki z SGGW w Warszawie. Do prezentacji były dołączone szerokie i ciekawe komentarze obydwu profesorów dotyczące aktualnej sytuacji oraz trendów w chowie i hodowli bydła.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrała pani Zofia Szalczyk podsekretarz stanu. Pani wiceminister w imieniu pana Marka Sawickiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi  złożyła podziękowania dla wszystkich nominowanych gospodarstw oraz dla organizatorów konkursu. Przekazała wyrazy szacunku i podziwu dla hodowców bydła i ich ciężkiej codziennej pracy. Pani wiceminister podkreśliła że obecnie pierwsze miejsce w eksporcie z pośród produktów pochodzenia rolniczego zajmuje jabłko. Jednak przy założeniu dotychczasowej dynamiki wzrostu produkcji mleka w Polsce to produkty pochodzenia mlecznego w krótkim czasie osiągną pierwszą pozycję. Pani Minister wyraziła również ogromny podziw i uznanie dla hodowców którzy zaryzykowali i złożyli wnioski o wsparcie z funduszów europejskich. Wsparcie takie jest powiązane z ogromnym zobowiązaniem finansowym ale jednocześnie daje szanse osiągnięcia sukcesu w produkcji mleka i wołowiny.

 

Kolejnym i najbardziej oczekiwanym punktem uroczystości było oczywiście ogłoszenie wyników. Laureatów było w sumie dwunastu w czterech kategoriach.

 

 

Klasyfikacja finałowa w kategorii „Ferma Bydła Mlecznego”

Miejsce

Laureat, miejscowość

Województwo

I

Teresa i Piotr Łukasik

świętokrzyskie

II

Jolanta i Mateusz Dobrowolscy, Stany Małe

mazowieckie

III

Hendripol Sp. z oo., Bukowiec

kujawsko-pomorskie

 

 

Klasyfikacja finałowa w kategorii „Hodowca Bydła Mlecznego”

Miejsce

Laureat, miejscowość

Województwo

I

Wojciech Jończyk, Garzewko

warmińsko-mazurskie

II

Mateusz Piątek, Stryj

lubelskie

III

Romuald Janeczek, Przyborów

wielkopolskie

 

Klasyfikacja finałowa w kategorii „Ferma Bydła Mięsnego”

Miejsce

Laureat, miejscowość

Województwo

I

Krzysztof  Baraniak, Sarnowo

warmińsko-mazurskie

II

PR-H Gałopol Sp. z o.o., Gałowo

wielkopolskie

III

Kazimierz Marcinkowski, Wiewierz

dolnośląskie

 

Klasyfikacja finałowa w kategorii „Hodowca Bydła Mięsnego”

Miejsce

Laureat, miejscowość

Województwo

I

Józef Paluszek, Komorowo

zachodniopomorskie

II

Monika i Dariusz Bartczakowie, Samoszyce

kujawsko-pomorskie

III

Marek Józefowicz, Samino

warmińsko-mazurskie

 

 

 

Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas na wręczanie  nagród laureatom konkursu.

Najpierw hodowcy otrzymali prestiżowe puchary z rąk Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Wydawnictwa Rolniczego Pana Zenona Piętke oraz Pana Andrzeja Bobrowskiego, dyrektora ARR OT Poznań.

 Następną grupą która  złożyła  laureatom gratulacje  byli współorganizatorzy konkursu tzn. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz w kolejności alfabetycznej Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Nasi hodowcy z województwa kujawsko-pomorskiego tzn. Państwo Monika i Dariusz Bartczakowie oraz Pan Arend Jan Hendriks prezes firmy Hendripol Sp. z o.o., otrzymali od Dyrektora KPODR w Minikowie Pana Romana Sassa pamiątkowe listy gratulacyjne wraz z roczną prenumeratą naszego miesięcznika pn. „Wieś Kujawsko-Pomorska”.

Nagród nie było końca, wręczały je kolejno różne firmy związane  i zaangażowane w rozwój rolnictwa w Polsce.


 Po zakończaniu wręczania nagród Pan Sobek zaprosił hodowców, współorganizatorów
i innych gości na poczęstunek. W czasie poczęstunku  wszyscy uczestnicy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Fermę i Hodowcę Roku 2014 Bydła Mlecznego i Mięsnego  mogli skosztować różnych potraw z rodzimych mleczarni i zakładów mięsnych. Przy delektowaniu  się potrawami był czas na wymianę poglądów w zakresie hodowli bydła, nie zabrakło również czasu na nawiązywanie nowych znajomości.

 

Stanisław Pater

KPODR w Minikowie