Postanowieniem dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych do Krajowego Rejestru  w 2015 roku  zostały wpisane odmiany zbóż jarych:

pszenica jara  zwyczajna   -   Goplana, Serenada, Kamelia

pszenica orkisz   -   Wiarus

jęczmień jary                         

odmiany pastewne   -   Radek  

odmiany browarne   -   Britney, KWS Fabienne

owies zwyczajny   -   Nawigator, Paskal

pszenżyto jare   -   Puzon, Sopot

 

         WARTOŚĆ  ROLNICZA I UŻYTKOWA  ODMIAN  ZBÓŻ  JARYCH

                    WPISANYCH  DO  KRAJOWEGO  REJESTRU  W  2015 ROKU

 

PSZENICA ZWYCZAJNA JARA

Goplana (DC 796-4/09)

Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozy liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści średnia,  na rdzę żółtą dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Serenada (STH 312)

                          Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Odporność na septoriozy liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną,  brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i rdzę żółtą dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

kamelia (STH 512)

                          Odmiana chlebowa (grupa B).  Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na septoriozy liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści średnia, na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

 

PSZENICA ORKISZ JARA

Wirtas

Pierwsza jara odmiana pszenicy orkisz w krajowym rejestrze. Plon ziarna brutto (z kłoskami) niższy o 20%, a plon ziarna netto o 38-41% w porównaniu do wzorcowej odmiany pszenicy zwyczajnej Tybalt, w zależności od poziomu nawożenia azotem. Odporność na septoriozę plew, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego  duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów i brunatną plamistość liści duża, na septoriozy liści dość duża, na rdzę brunatną  dość mała. Rośliny bardzo wysokie, o bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża, zawartość białka bardzo duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży, ilość glutenu bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

JĘCZMIEŃ JARY

Britney (AC 05/565/180)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Plenność dość dobra.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

KWS Fabienne (KWS 11/228)

Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na ciemnobrunatną plamistość dość mała. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Plenność dość dobra.

Reprezentant  zachowującego: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Radek (STH 9212)            

            Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

OWIES ZWYCZAJNY JARY

Paskal (STH 10212)

    Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową  dość dobra, na rdzę źdżbłową helmintosporiozę, septoriozę liści średnia. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania dość późny. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym mała, wyrównanie ziarna średnie. Zawartość białka średnia, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Nawigator(STH 10112)

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski duży do bardzo dobrego. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę źdźbłową duża, na helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka duża do bardzo dużej, tłuszczu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

PSZENŻYTO JARE

Puzon (DC 846/03)

Plenność dobra. Odporność na rdzę brunatną  duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów  średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Sopot (TJ 06177-40)

Plenność bardzo dobra. Odporność na septoriozę liści i septoriozę plew duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka prawdziwego  średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny.  Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

 

       WARTOŚĆ  ROLNICZA I UŻYTKOWA  ODMIAN  ZBÓŻ  OZIMYCH

                    WPISANYCH  DO  KRAJOWEGO  REJESTRU  W  2014 ROKU

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

 

SU Vireni (AC 03/248/15)

          Odmiana dwurzędowa, typu pastewnego. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia, na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duża. Plenność na poziomie najlepszych odmian dwurzędowych.

  Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

SU Elma (NORD 08076/138)

            Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i ciemnobrunatną plamistość dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała, zawartość białka w ziarnie dość duża .Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

PSZENICA OZIMA

 

Tobak (BB 160906W)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość mała (3,5o).Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

RGT Kilimanjaro (R 10923)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość mała do średniej (4,0o).Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

 

Franz (NORD 06053/58)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość dość mała (3,5o).Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Hondia (DNKO 4)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Zimotrwałość średnia (5,0o).Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści średnia. Rośliny o średniej wysokości i dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

 

KWS Dakota (KW 1168-8-08)

Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość dość mała (3,5o).Odporność na rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

 

KWS Loft (KW 2736-1-08)

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała (2,5o).Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

 

Rotax (STRU 081966)

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o).Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie słabe do bardzo słabego. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Belissa (SMH 8527)

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Zimotrwałość prawie średnia (4,5o).Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Zachowujący: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

 

Florus (STRU 071934.1)

Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Zimotrwałość mała (3,0o).Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie bardzo słabe. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

 

Ohio (BB 715508)

Odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość mała (2,5o).Odporność na rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

                                                         

PSZENŻYTO OZIME

Meloman (MAH 6611)

Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (6). Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę plew, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Zachowujący: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Rotondo (DC 04176-44)

            Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość duża (6). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną średnia, na septoriozę liści i rynchosporiozę dość mała. Rośliny niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Zachowujący: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

 

ŻYTO OZIME

Brandie (DIE DH 246)

          Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną duża, na pleśń śniegową, septoriozy liści, rynchosporiozę i rdzę źdźbłową dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie, zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność bardzo dobra.

Reprezentant  zachowującego: Monsanto Polska sp. z o.o.

KWS Bono (KWS-H119)

          Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.

  Reprezentant  zachowującego: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

 

SU Performer (HYH257)

          Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.

  Reprezentant  zachowującego: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Barbara Mizdalska 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie