W dniu 10 grudnia 2014 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Minikowie odbyła się konferencja nt. ,,Poprawa konkurencyjności gospodarstw mlecznych – żywienie, dobrostan i profilaktyka chorób bydła”. Zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz firmy: Boehringer Ingelheim, Zdrowe Wymię WMWet, Polmass SA, SHiUZ Sp. z o.o. Polska Federację Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego, WWS-Polska Robert Pakuła s. c. i BGŻ spotkanie zgromadziło  ponad stu hodowców bydła mlecznego.

Pierwszy wykład „Nowe narzędzie w kontroli żywienia krów mlecznych – raport RW 11” wygłosił Mariusz Zarzycki doradca żywieniowy z PFHBiPM. Z kolei Stanisław Pater, specjalista KPODR przedstawił obecną sytuację na rynku mleka w Polsce, w Europie i na świecie. Zainteresowaniem jak zawsze cieszył się wykład dr n. wet. Wiesława Niewiteckiego, podczas którego omówił on krytyczne punkty w zarządzaniu rozrodem u krów mlecznych związane we wzrostem wydajności. Zwrócił uwagę na zmniejszenie długości rui wraz ze wzrostem pozyskiwanego mleka u bydła. Tematyką związaną z prawidłowym odchowem cieląt i jałowic oraz ich prawidłowym odżywianiem zajął się dr Krzysztof Kreft z firmy Polmass SA. Z kolei Łukasz Urbański ze SHiUZ w Bydgoszczy przedstawił nowe rozwiązania i możliwości w rozrodzie krów. Zapewniał hodowców, że wycena genowa pomimo, że jest to całkowicie nowa rzecz w hodowli, to nie ma powodów do obaw ponieważ przynosi ona same korzyści i reszta państw korzysta z tego rozwiązania ciesząc się sukcesami. Zwieńczeniem konferencji był wykład prof. dr hab. Romana Łyszczarza na temat mieszanek lucerny z trawami i koniczynami, które sam tworzy od wielu lat i pomaga hodowcom. Ostatnim punktem konferencji było losowanie, podczas którego rolnicy mieli możliwość wygrania upominków ufundowanych przez firmy sponsorujące.

 

Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.