Podaje do publicznej wiadomości informację, iż sporządził projekty zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, dla następujących obszarów Natura 2000 

załącznik.pdf