W dniu 17 marca o godz. 10.30 w Przysieku odbyło się uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego z województwa kujawsko pomorskiego.

Spotkanie to odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2013.Organizatorami spotkania były Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła.

Spotkanie rozpoczął i prowadził dyrektor PFHBiPM dr Marek Wrzała wraz z Prezydentem KPZHB Piotrem Deptą. Po uroczystym przywitaniu wszystkich hodowców i wyborowych gości głos otrzymał dr Janusz Nalewalski. Podsumował on kolejny rok pracy hodowców i pracowników oceny bydła mlecznego. Po podsumowaniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla hodowców których stada osiągnęły najlepsze wydajności. Część hodowców otrzymała również mosiężne statuetki krów za krowy których życiowa produkcja mleka przekroczyła 100 tysięcy kg mleka w 2013 r.

Następnym punktem programu był wykład przeprowadzony przez Krystiana Korytkowskiego o ocenie genomowej krów mlecznych. Przedstawił on na czym polega taka ocena oraz podsumował osiągnięcia dotychczasowej pracy nad tą metodą oceny w Polsce. Po wykładzie pana Korytkowskiego nastąpiła przerwa z poczęstunkiem. Przy delektowaniu  się różnyni potrawami był czas na wymianę poglądów w zakresie hodowli bydła, nie zabrakło również czasu na nawiązywanie nowych znajomości. Po przerwie wykład przeprowadził światowej sławy prof. Zygmunt Kowalski. Temat jego wykładu był poświęcony kwasicy występującej u krów mlecznych. Temat w sumie jak każdy jest bardzo istotny w hodowli krów mlecznych nie mniej prof. Kowalski jak zwykle przedstawił go fenomenalnie. Po wykładzie pytań nie było końca. Na deser wystąpił Prezydent PFHBiPM pan Leszek Chądzlik. Prezydent  przedstawił aktualne wydarzenia z życia PFHBiPM. Na zakończenie spotkania Dyrektor ARR w Bydgoszczy Tadeusz Zaborowski mając w sumie już niewiele czasu omówił kwestię związaną z kwotowaniem mleka w roku bieżącym i w przyszłości.

 

Stanisław Pater

KPODR w Minikowie